Onder de noemer Progaia Insight richten we onze blik op de nabije toekomst en formuleren onze visie op actuele ontwikkelingen in het ICT landschap. Naast onze diensten op integratie en ontwikkeling vlak is “Insight” een conceptuele visie. Hier willen we trends als “Big Data”, “Event Processing” en “The Internet of Things” breder trekken en combineren met uw (bestaande) ESB en ERP omgeving.

We splitsen dit uit in twee onderdelen, enerzijds het concept “Expanding Scope” en anderzijds het stappenplan “Verzamel”, “Analyseer” en “Acteer”.
Het concept “Expanding Scope” is een geanimeerde grafische weergave van de veranderde scope van het ICT landschap. Met als tijdspanne; van het recente verleden via het heden naar de nabije toekomst.

Het stappenplan “Verzamel”, “Analyseer” en “Acteer” geeft een beeld van de mogelijkheden van een “Event Server”. Door global, social en business data te verzamelen en analyseren ontstaan mogelijkheden om hierop te acteren. Deze gegevens kunnen u ondersteunen in uw besluitvorming en marketing. Wellicht biedt het nieuwe mogelijkheden voor het vergroten van uw doelgroep, multi-channel-branding, services en communicatie.

scopescopescope