RWG – Rotterdam World Gateway

Rotterdam World Gateway (RWG) is een mondiale en tegelijkertijd echte Rotterdamse containerterminal. RWG vervult een sleutelrol in veilige, betrouwbare, duurzame en efficiënte containerafhandeling in Rotterdam, dé belangrijkste doorvoerhaven van Europa.

Om dit doel te bereiken en onderscheidend te blijven heeft RWG alle processen op de terminal vergaand geautomatiseerd voor 24/7 zeer efficiënte op- en overslag van containers.

Progaia beheert het daarvoor noodzakelijke integratieplatform en verzorgt alle koppelingen tussen interne en externe systemen zoals Portbase (het Port Community System van de Rotterdamse haven), de Terminal besturingssystemen, de Liner services, de Scheepsprofielen, het ERP, de Lockers beveiliging, de Operator Desks en ook de HR Cloud systemen.

Het berichtenverkeer tussen deze verschillende systemen wordt verzorgd door een middenlaag van Aurea CX Messenger (voorheen Sonic). Dit systeem verwerkt meer dan 10.000 berichten per dag. Door het 24/7 karakter van de onderneming/operatie worden hoge eisen gesteld aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Dit gegeven zorgt bovendien voor kleine ‘windows of opportunity’ om wijzigingen aan te brengen. De vele informatiestromen moeten gecontroleerd functioneren om de operatie te garanderen.

Website RWG