Connect Event

Connecting People, Business and Media

Jaarlijks organiseert Progaia een Connect Event. Op dit Event belichten we actuele en toekomstige ontwikkelingen op ICT vlak. Maar we kijken ook verder en breder, we proberen de grenzen enigszins te verleggen en los van de dagelijkse beslommeringen een open blik op de toekomst te werpen. Ieder Connect Event heeft zijn eigen thematiek die vanuit verschillende invalshoeken belicht wordt. Diverse (gast-)sprekers met verschillende achtergronden hebben we al op onze Events mogen begroeten. We beleven dit Event graag met al onze relaties, zij het prospects, partners, klanten, etc.

Tevens zijn de presentaties op het Event een uithangbord voor onze visie op ICT ontwikkelingen. Een drietal hebben wij hieronder uitgelicht en deze zijn via de links te bekijken.

Wij houden graag een brainstorm sessie met u om de mogelijkheden voor uw situatie te bespreken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak waarbij we uw uitdagingen kunnen bespreken.

Expanding Scope

Dit betreft een hoog-over presentatie over de ontwikkeling van het ICT landschap van het recente verleden via het heden naar de toekomst.

Hoe ESB zijn intrede heeft gedaan en hoe we van LAN, WAN via Internet naar Cloud gegaan zijn. Waarbij we dit doortrekken naar een situatie waarbij iedere ICT omgeving als het ware rond drijft in een zee van data en continu evolueert en muteert.

PRESENTATIE

Changing the Mindset

Data is een waardevol gegeven, deze presentatie belicht aspecten als consistentie, integriteit en communicatie hieromtrent.

Aan de orde komen ESB, CDM, MDM en Data-Quality. Echter onderschat niet het belang van visie, de business en mensen op de inrichting van processen. Technologie, communicatie, strategie en rollen raken steeds meer verweven. We gaan van een applicatie perspectief via een corporate perspectief naar een global perspectief.

PRESENTATIE

Do You Dream in Color

What do Evolution, Technology and Imagination have in common

Evolutie, verandering, onze omgeving/context is continu aan verandering onderhevig. Dit betreft zowel onze leefomgeving als technologische ontwikkelingen. We zijn trendsetter, trendvolger of achterblijver, vroeg of laat ontkomen we echter niet aan deze continue verandering/voortgang.

Technology facilitates but our Imagination creates

De mens heeft veel geleerd in de afgelopen eeuwen maar we doen dingen vooralsnog zelf. We bedenken het, we starten de actie maar wat als we het initiatief uit handen geven. Als Machine Learning en Artificial Intelligence zelfstandig acties en beslissingen voor ons gaan nemen?

PRESENTATIE