Disclaimer

De website van Progaia IT Solutions (verder te noemen Progaia) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Het staat Progaia vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen.

Progaia kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Progaia en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van de site en/of voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website.

Aan deze website kunnen door middel van hyperlinks websites van anderen verbonden zijn. Daardoor kan Progaia u aanvullende informatie verstrekken. Progaia en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

De inhoud van de website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Progaia en auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progaia.

Copyright, © Progaia IT Solutions, Dordrecht