Qlip – kwaliteitsborging in agrofood

Qlip is de onafhankelijke expert op het gebied van Analyses, Inspecties en Certificering in de zuivelketen in binnen- en buitenland. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen bijna 14 miljoen monsters rauwe melk van koeien en geiten.

Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties.

 Applicatie integratie

Bij Qlip is Talend in 2019 als integratieplatform geïntroduceerd. Binnen het integratieplatform is een generiek framework ontwikkeld en geïmplementeerd zodat zonder codewijzigingen de vele FTP- en fileshare-koppelingen van Qlip kunnen worden toegevoegd en geconfigureerd. Daarnaast wordt Talend door Qlip gebruikt om de backendsystemen van Qlip te ontsluiten en als (REST) API’s aan te bieden aan ketenpartners. En omgekeerd wordt Talend ook gebruikt om integraties te bouwen tussen API’s van ketenpartners en de backendsystemen van Qlip.

Product naam: Talend ESB

Product type: Applicatie & Data Integratie

Aantal koppelingen: 12  (1 of meerdere berichttypen per koppeling)

Aantal berichten: +/-  100 per dag

Infrastructuur: on premise

Infra vorm: Scheduled data integration jobs + Realtime ESB Architectuur

Applicaties: Star LIMS, Routine LIMS (lab apps), diverse backend apps (oa IBM iSeries)

Branche: Zuivelindustire

Website Qlip