Data Aggregatie

 Transformeer uw data naar informatie!

Eerst een korte definitie: gegevensaggregatie is het verzamelen van informatie uit diverse systemen met als doel gecombineerde datasets te creëren voor gegevensverwerking of informatievoorziening.

We zien de laatste tijd dat het aggregeren en combineren van data steeds meer terrein wint. Bij data en applicatie integratie gaat het meestal over het optimaliseren van het bedrijfsproces. Bij data aggregatie gaat het om het inzichtelijk maken van data, zodat de gegevens uit diverse bronnen transformeren naar informatie. Deze informatie kan gebruikt worden voor analyses, rapportages en visualisaties. Geaggregeerde gegevens worden doorgaans opgeslagen in een Staging-db, Datawarehouse of Data-lake (afhankelijk van de gewenste mate van structurering van de data). Deze opslag dient dan als basis voor de gewenste vorm van visualisatie, rapportage, analyse of een dashboard.

Om dit te bereiken is tooling nodig die de gegevens bij alle bronnen oppakt, formatteert en centraliseert. Deze geaggregeerde gegevens kunnen dan gebruikt worden voor doeleinden zoals statistisch analyseren of het voeden van een dashboard met data. Een bekend aggregatie doel is om meer informatie, makkelijker inzichtelijk te maken, gebaseerd op specifieke variabelen, zoals tijd, omzet, klant of product. Doordat gegevens bedrijfsbreed beter inzichtelijk zijn kan hierop sneller gereageerd en gestuurd worden.

 Introduceer een integratie platform!

Uw gegevens bevinden zich waarschijnlijk in diverse systemen/applicaties, welke wellicht ook nog op verschillende plaatsen staan en verschillende formats hebben, denk dan aan de volgende situaties:

Een integratie platform kan hier letterlijk de spin in het web zijn en de gegevens uit meerdere bronsystemen doorsluizen naar een centrale db. Daarbij maakt het niet uit of de gegevens in de Cloud staan, On-premise of dat er sprake is van een Hybride situatie. Echter een integratie platform kan meer dan de data van A naar B transporteren, zoals de gegevens:

Formatteren       Transformeren       Combineren

Uniformeren       Structureren       Valideren

Dit met als doel gestandaardiseerde data te creëren op een centrale plek, zodat die gemakkelijk toegankelijk is voor de systemen/applicaties die daarop draaien. We moeten ons wel realiseren dat de transactionele bronsystemen natuurlijk continu mutaties creëren en dat dit dus een periodiek dan wel real time proces is!

 Wat doet gegevensaggregatie?

Gegevensaggregatie kan nuttig zijn voor veel disciplines, zoals beslissingen over financiën en bedrijfsstrategie, productplanning, prijsstelling van producten en diensten, optimalisatie van de bedrijfsvoering en het maken van marketingstrategieën. De uiteindelijke vorm is volledig afhankelijk van uw wensen en bedrijfsproces.

De gewenste output/visualisatie bepaalt de vorm en structuur van de opslag. Deze bepaalt op zijn beurt weer de benodigde koppelingen en transformaties binnen het integratie platform. Tevens is hier de keuze voor een periodiek of real time proces, voorbeelden van geaggregeerde gegevens zijn onder meer:

Eindgebruikers bevinden zich vaak op managementniveau, echter het definiëren van de gegevens etc. wordt door data-analisten, datawarehouse beheerders, programmeurs en/of materiedeskundigen gedaan. Deze stellen het db schema op en ontwikkelen de queries en algoritmes die hierop draaien. Kortom voor een succesvol resultaat zijn diverse disciplines nodig met zowel technische als inhoudelijke kennis van de data, systemen en wensen.

Meer weten over data aggregatie?

Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van een integratie platform voor uw informatievoorziening? Neem dan contact met ons op!