Ketenintegratie

Ketenintegratie à la lettre

Hoe een integratie platform, ketenintegratie kan faciliteren. Uw primaire bedrijfsproces strekt zich uit over meerdere applicaties en/of partijen, hoe kan een integratie platform dit faciliteren? Ketenintegratie, ketensamenwerking of “Supply Chain Management” is een vorm van samenwerking die erop is gericht voordelen (tijd, geld, kwaliteit) te behalen door de samenwerking met verschillende partijen. Ketensamenwerking gaat verder dan de traditionele manier van samenwerken; het gaat over het integreren van bedrijfsprocessen om tot een optimalisatie van het proces te komen.

Uw bedrijfsproces

Als we naar het einde van de vorige eeuw kijken dan bevinden we ons in de hoogtij dagen van de bedrijfsbrede “Enterprise Resource Planning” applicaties. ERP pakketten waren uitgegroeid tot applicaties welke alle facetten van de bedrijfsvoering probeerden te bevatten. Veelal lag de focus op de eigen (interne) bedrijfsvoering, zoals: voorraadbeheer, orderverwerking en onderhoud klanten.

Er zijn een aantal redenen waardoor de alomvattende ERP pakketten minder prominent zijn geworden:

Hiermee zeggen we niet dat dit het einde was van de ERP applicaties maar dat ze een minder dominante rol binnen het hele applicatie landschap hebben gekregen. Binnen het bedrijfsproces herkennen we verschillende stromen: goederen, financiën en inzet (uren/diensten). Deze stromen kunnen intern, extern of hybride van aard zijn en door verschillende applicaties ondersteund worden. Een essentieel onderdeel bij het implementeren van ketenintegratie is dan data- en applicatie- integratie.

Ketenintegratie faciliteren

Uw bedrijfsproces is afhankelijk van correcte, consistente en actuele gegevens. Deze gegevens ontstaan op verschillende plaatsen en kennen verschillende bronnen. Data- en Applicatie integratie bieden dan uitkomst. Die zorgen ervoor dat gegevens uit diverse bronnen en systemen (intern en/of extern) op een gecontroleerde wijze worden gedistribueerd en dat de gegevens correct en gesynchroniseerd zijn.

Voorbeeld situaties:

Echter applicaties hebben hun eigen data-schema, het toevoegen van een CDM (“Common Data Model”) biedt inzage in de structuur van de data over alle bronsystemen heen. Het is een goede werkwijze om direct te beginnen met het opbouwen van een CDM die gaande de tijd uitgebouwd wordt. Hoe complexer het landschap (wordt), hoe meer voordeel een CDM biedt. Via het CDM is het mogelijk om data te transformeren van het ene naar het andere systeem zonder dat daarvoor de bronsystemen aangepast hoeven te worden.

Daarnaast maakt het voor een integratie platform niet uit of er een koppeling “on-premise”, via de “Cloud/Internet” of “Hybrid” gelegd moet worden. U kunt data ophalen/uitwisselen met Cloud applicaties of systemen van uzelf en/of derden (leveranciers/instellingen/etc.).

Integratie platform

Het gebruik van integratie software biedt u een solide platform. Hiermee kunt u op een flexibele wijze koppelingen realiseren die tevens herbruikbaar en eenvoudig te onderhouden zijn. Door gebruik te maken van grafische tools voor de modellering van de processen, inclusief standaard connectoren en webservices, legt u een uitstekende basis voor al uw integraties binnen en buiten de organisatie. Data- en Applicatie integratie zorgen ervoor dat gegevens uit diverse bronnen en systemen op een gecontroleerde wijze worden gedistribueerd en gesynchroniseerd.

“Uw bedrijfsproces optimaal geïntegreerd en gesynchroniseerd!”

The integration engineers

Wilt u weten wat Data Integratie u kan opleveren? Onze dataspecialisten kunnen u in woord en daad adviseren bij het realiseren van Data Integratie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.