Nieuwsbrief 2021 02

Beste relatie,

Ondanks de vervreemdende tijden waarin we ons bevinden moeten we juist niet vervreemden van elkaar. Onze nieuwsbrief fungeert als een virtueel contactmoment om weer even op elkaars netvlies te komen. Langs deze weg willen we de laatste ontwikkelingen waarmee wij bezig zijn met u delen. Indien u meer wilt weten over een specifiek onderwerp, schroom dan niet om ons hierover te benaderen.

Terug naar de essentie

Het ligt in onze aard om altijd meer te willen, groter en sneller, maar soms schieten we ons doel voorbij en moeten we “Back to Basics”.

In een wereld waarin de ene technologie hype al snel opgevolgd en verdrongen wordt door de volgende is het best lastig om helder voor ogen te hebben wat voor uw bedrijfsvoering essentieel is. Heeft mijn organisatie AI, Big-Data, Algoritmen, etc. nodig?

Soms wel, bijvoorbeeld als we meer inzicht of een real-time analyse/prognose van onze activiteiten willen hebben. Ondanks dat we graag voorop lopen moeten we deze vraag soms ook met “nee” beantwoorden. Nee, . . . als mijn systemen en data netjes geïntegreerd en gesynchroniseerd zijn dan is dat afdoende.

Als dit voor u van toepassing is dan is Data- en applicatie integratie de oplossing.

Vertrouwen is goed, meten is beter

Het realiseren van koppelingen is ons dagelijks werk, interne koppelingen, koppelingen met derden, on-premise of in de Cloud. Echter als de koppelingen eenmaal live zijn dan wil je vooral monitoren of alles goed gaat.

MONITORING – Hiervoor zijn we in eigen beheer het “Progaia Integration Dashboard” aan het ontwikkelen. Via het dashboard is in één oogopslag zichtbaar wat de status van uw koppelingen en het berichtenverkeer is.

LOGGING – Tevens wordt het berichtenverkeer gelogd zodat altijd terug te zien is wat de stand van zaken is. Dit is een uitkomst bij het bepalen of een error ontstaat door de infrastructuur, de properties of de content van een bericht

INSIGHT- Meten is weten, het monitoren van de koppelingen levert real-time inzicht op en voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan.

De speerpunten van het dashboard:

Het Progaia Integration Dashboard is een Cloud based tool welke geconfigureerd kan worden bovenop uw eigen omgeving, vraag ons naar de mogelijkheden.

Bezint eer ge begint . . .

Weten waaraan je begint is de eerste stap naar een succesvol project. Hoe meer aannames je doet, hoe meer risico’s je op voorhand introduceert.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) geeft de volgende betekenis aan het spreekwoord “Bezint eer ge begint”:

De integratie checklist is erop gericht om bij aanvang van een project zo goed mogelijk en zoveel mogelijk te inventariseren. Dit is géén ureninschatting of projectplanning maar gericht op het vooraf in kaart brengen van het project zelf en de randvoorwaarden waarbinnen het project zich afspeelt, zoals; randvoorwaarden, infrastructuur en doelstellingen.

Naast de techniek is het tevens van belang om te weten waarom het project gestart wordt en wie erbij betrokken zijn. Dit zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van de scope, de planning hiervan en het invullen van de rollen en verantwoordelijkheden. Met de integratie checklist creëren we een solide basis voor het welslagen van uw project en reduceren de kans om aspecten te vergeten.

Ben u geïnteresseerd in het toetsen van uw project m.b.v. onze integratie checklist? Neem dan contact met ons op zodat we u daarbij kunnen helpen.

Progaia IT SolutionsThe Integration Engineers” is met ruim 20 jaar ervaring uw specialist op het gebied van integratie in de breedste zin van het woord. ESB, ETL, Applicatie-Integratie, Data-Integratie en Data-Quality zijn daarvan enkele voorbeelden. Wij adviseren u en analyseren, bouwen en implementeren de integratie behoefte van uw bedrijf.

Voor vragen en/of een op maat gesneden advies neem contact met ons op . . .