Bezint eer ge begint . . .

Weten waaraan je begint is de eerste stap naar een succesvol project.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) geeft de volgende betekenis aan het spreekwoord “Bezint eer ge begint”:

Integratie Checklist

De basis voor het welslagen van een project is weten waaraan je begint. Hoe meer aannames je doet, hoe meer risico’s je op voorhand introduceert. De integratie checklist is erop gericht om bij aanvang van een project zo goed mogelijk en zoveel mogelijk te inventariseren. Dit is géén ureninschatting of projectplanning maar gericht op het vooraf in kaart brengen van het project zelf en de randvoorwaarden waarbinnen het project zich afspeelt.

Los van de techniek is het van belang om te weten wat het project betreft, waarom het gestart wordt en wie erbij betrokken zijn. Dit zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van de scope van het project, de planning hiervan en voor het invullen van de rollen en verantwoordelijkheden.

Doelstelling & Samenwerking

Waarom is een bepaalde koppeling gewenst; bijvoorbeeld het terugdringen van menselijke interactie en daarmee het terugdringen van fouten, koppelen met externe partijen zoals leveranciers/transporteurs of het stroomlijnen en synchroniseren van de interne data-flow.

In welke samenstelling gaan we de doelstelling realiseren. Denk dan aan bouw/projectleiding/beheer geheel/deels bij Progaia of geheel/deels bij de opdrachtgever. Denk dan aan aspecten als: handjes, advisering, coaching, begeleiding, training, sturing, ontwikkeling, analyse, etc. Hieraan gekoppeld de vraag of er in eigen beheer ontwikkeld gaat worden of dat u door Progaia ontzorgd wilt worden op dit vlak.

Binnen (integratie) projecten participeren vaak diverse partijen die niet fulltime aan het betreffende project werken. Beschikbaarheid van de diverse participanten is essentieel voor het plannen van overleg, samenwerking en doorlooptijd.

Infrastructuur & Integratie

Welke systemen/producten worden gebruikt en hoe is de toegang hiertoe geregeld?  Daarnaast worden de (voor de koppeling/integratie relevante) systemen/architectuur/condities in kaart gebracht.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten medewerkers van Progaia toegang hebben (met voldoende rechten) tot de betreffende systemen van de opdrachtgever. Progaia propageert het nieuwe werken waarbij reistijd en fysieke contactmomenten (corona) verminderd worden. Dit betekent dat veel van de werkzaamheden via remote-access uitgevoerd zullen worden, het is onze ervaring dat dit de efficiency ten goede komt.

Aanvullende zaken

Denk hierbij aan alle aspecten die de kwaliteit, voortgang en duurzaamheid van het project beïnvloeden en bevorderen. Niet alleen tijdens de ontwikkeling maar ook na de oplevering, zoals beheer en onderhoudbaarheid. Een aantal voorbeelden:

Ben u geïnteresseerd in het toetsen van uw project m.b.v. onze integratie checklist? Neem dan contact met ons op zodat we u daarbij kunnen helpen.