Back to Basics

Het ligt in onze aard om altijd meer te willen, groter en sneller, maar soms schieten we ons doel voorbij en moeten we “Back to Basics”.

Terug naar de essentie

In een wereld waarin de ene technologie hype al snel opgevolgd en verdrongen wordt door de volgende is het best lastig om helder voor ogen te hebben wat u voor uw bedrijfsvoering nodig heeft. Heeft mijn organisatie AI, Big-Data, Algoritmen, etc. nodig? Soms wel, bijvoorbeeld als we meer inzicht willen hebben in onze activiteiten of als we een real-time analyse/prognose van (te verwachten) omstandigheden (voorraad/drukte/bezettingsgraad/weer/etc.) willen hebben. Ondanks dat we graag voorop lopen moeten we deze vraag soms ook met “nee” beantwoorden. Nee, . . . als mijn systemen netjes geïntegreerd zijn dan is dat afdoende, mijn workflow is al ingebed in mijn mensen en de applicaties.

 Integratie behoefte

De primaire doelstelling is dan het integreren van data en applicaties en het uitwisselen van gegevens binnen het eigen ICT landschap en/of met derden. Zodoende kunnen gegevens en processen geïntegreerd worden ongeacht of deze nu “On premise” of in de “Cloud” staan. Dit noemen we Data Integratie.

Berichten kunnen van 1 bron naar meerdere doelen gedistribueerd worden en indien nodig getransformeerd of aangevuld. We maken dan de stap van “old school”, 1:1 koppelingen naar een gedistribueerde omgeving waarbinnen 1:n koppelingen, verrijking, transformaties en validaties mogelijk zijn.

 Toegevoegde waarde

Bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van correcte, consistente en actuele gegevens. Deze data ontstaan op verschillende plaatsen en kennen verschillende bronnen. Applicatie integratie biedt dan uitkomst. Dit zorgt ervoor dat gegevens uit diverse bronnen en systemen op een gecontroleerde wijze worden gedistribueerd en dat de gegevens correct en gesynchroniseerd zijn.

Applicaties hebben hun eigen data-schema, het toevoegen van een Common Data Model biedt inzage in de structuur van de eigen data over alle bronsystemen heen. Het is een goede werkwijze om direct te beginnen met het opbouwen van een CDM welke gaande de tijd uitgebouwd wordt. Hoe complexer het landschap (wordt), hoe meer voordeel een CDM biedt. Via het CDM is het mogelijk om data te transformeren van het ene naar het andere systeem zonder dat daarvoor de bron systemen aangepast hoeven te worden.

Connect the Internet of Things”. Voor het integratie platform maakt het niet uit of er een koppeling “on-premise” of via de “Cloud/Internet” gelegd moet worden. U kunt data ophalen/uitwisselen met Cloud applicaties of systemen van derden (leveranciers/instellingen/etc.).

 Integratie platform

Het gebruik van integratie software biedt u een solide platform, waarmee u op een flexibele wijze koppelingen kunt realiseren, die herbruikbaar en eenvoudig te onderhouden zijn. Door gebruik te maken van grafische tools voor de modellering van de processen, inclusief standaard connectoren en webservices, legt u een uitstekende basis voor al uw integraties binnen en buiten de organisatie. Data- en Applicatie integratie zorgen ervoor dat gegevens uit diverse bronnen en systemen op een gecontroleerde wijze worden gedistribueerd en gesynchroniseerd.

 Wilt u weten wat Data Integratie u kan opleveren?

Onze dataspecialisten kunnen u in woord en daad adviseren bij het realiseren van Data Integratie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek.