Enterprise Service Bus

De Enterprise Service Bus fungeert als een bezorg- dienst die uitgaande en binnenkomende berichten op de goede plaats aflevert

Het communicatie- en applicatielandschap bestaat tegenwoordig uit vele facetten. Dit kunnen de interne communicatie en bedrijfsprocessen zijn OF de communicatie met derden in de marktketen OF de communicatie met externe/social media EN dan ook nog verspreid over verschillende platforms en technologieën.

Daarnaast hebben veel organisaties een historie opgebouwd met een IT landschap bestaande uit diverse applicaties die van origine geen onderlinge samenhang hebben. Om deze applicaties met elkaar te laten communiceren is een wirwar aan koppelingen ontstaan. Deze complexiteit kan uitmonden in het spreekwoordelijke “we zien door de bomen het bos niet meer”, . . . zoals in onderstaand schema.

Integratie dè oplossing

Uw organisatie en de markt zijn continu in beweging en communicatie met andere partijen in de keten wordt steeds belangrijker. Om dit te faciliteren zijn heldere en flexibele communicatie lijnen gewenst, in beide gevallen biedt software integratie uitkomst. Via een ESB (Enterprise Service Bus) kunt u data/berichten ontvangen, versturen, verrijken en routeren binnen uw ICT landschap.

De ESB fungeert als een bezorgdienst die binnenkomende berichten op de goede plaats aflevert. Dit is schaalbaar qua hoeveelheid koppelingen, hoeveelheid berichten en omvang van de datastroom. Koppelingen worden niet 1:1 gelegd zoals in het voorgaande schema maar berichten worden 1:n via de ESB gerouteerd naar de gewenste locatie, . . . zoals in onderstaand schema.

The Internet of Things

Nadat de spaghetti ontward is, realiseren we ons dat we niet alleen op de wereld zijn. Naast de interne en externe communicatie van uw organisatie spelen global data en social media in groeiende mate een rol. Kreten als “Big Data”, “Data Driven” en “Event Processing” zijn de sleutelwoorden voor de komende jaren, onderstaande aspecten spelen hierbij een rol.

Alles is met elkaar verbonden           Data verzamelen, analyseren en activeren

Definieer data gerelateerde events          Het goede event op het goede moment

In onderstaand schema zien we hoe uw organisatie architectuur, via een “Event Server” gekoppeld is aan “The Internet Of Things”. De event server fungeert als een poel waarbinnen alle data (global+social+business) geparkeerd wordt, hierop kunnen dan “Data Driven Events” worden gedefinieerd en uitgevoerd.

Het combineren van global, social en business data met event processing biedt ongekende mogelijkheden.

Denk hier bijvoorbeeld aan het monitoren van de bezettingsgraad van een busdienst OF aan het reageren en profileren op social media OF het aansturen van uw bedrijfsprocessen via BPM (Business Process Management) OF het analyseren van uw omzet gerelateerd aan vraag/locatie/weer/etc. zodat op het goede moment de goede artikelen op voorraad zijn.

Progaia: “Er is geen organisatie hetzelfde en er is geen generieke oplossing voorhanden, . . . dit vereist maatwerk”.