Renewi Commercial B.V.

Renewi streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en aandeelhouders. Wat wordt er bedoeld met waste-to-product? Renewi richt zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval.Van de 14 miljoen ton afval die jaarlijks verwerkt wordt, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energie herwinning.

Bij Renewi hebben wij in de loop der jaren meerdere koppelingen succesvol met Talend ESB gerealiseerd, een tweetal hiervan benoemen wij:

 Exact koppeling

Talend wordt gebruikt om parallel meerdere systemen qua financiële gegevens up-to-date te houden, denk hierbij aan Salesforce, JD Edwards en ook Exact. Exact wordt door Talend gevoed met een real-time stroom van debiteur gegevens en periodiek met boekingen en factuurgegevens. Hierdoor bevat Exact altijd de laatste stand van zaken.

 EBA koppeling

De elektronische begeleidingsbrief afval (EBA) koppeling, is een koppeling die Renewi instaat stelt om ‘papierloos’ te communiceren met verschillende partijen. Binnen Talend worden zowel binnenkomende vrachtbrieven, als uitgaande updates verwerkt naar verschillende back-office systemen. De oplossing is een generiek platform dat communiceert met verschillende partners en afvalbedrijven.

Website Renewi