Support opties

Na de ontwikkeling gaan we de beheer fase in, . . . verschillende support opties voor verschillende situaties.

Alles is begouwd en nu?

Er is goed nagedacht over de functionele en technische aspecten van het project, de ontwikkeling is voorspoedig verlopen en e.e.a. is in productie genomen. Dan ontstaat de vraag; hoe en wie gaat het beheer en onderhoud op zich nemen? Nu zijn integratie producten/oplossingen bijzonder robuust en stabiel maar ook hier is enige (na-)zorg en beheer van toepassing. Wij kunnen u ontzorgen en een maximale up-time van de integratie omgeving realiseren door (continu) een vinger aan de pols te houden via één van onze support opties.

Bij een integratie oplossing moeten we ons altijd realiseren dat deze ingebed is in een grotere context. Infrastructuur, systemen, applicaties en berichten (van derden) hebben invloed op het (blijvend) goed functioneren van de koppelingen.

Hieraan gerelateerd vragen verschillende aspecten om aandacht, dit kan ad-hoc, incidenteel of periodiek zijn:

 Onze beheer opties

Wij bieden twee support opties met ieder twee varianten, “Gegarandeerde support” (incidenten beheer) is op afroep en “Planbare support” (onderhoud/ontwikkeling) wordt in overleg ingepland:

 Integratie dashboard

Een ander facet van support is monitoring, weten wat de stand van zaken is en wellicht kunnen anticiperen op zaken voordat ze aan de orde zijn. Hiervoor zijn we het “Progaia Integration Dashboard” aan het ontwikkelen, dit geeft inzicht in de status en omvang van uw berichtenverkeer. Op het hoogste niveau geeft dit een visuele/intuïtieve indicatie of het goed of fout gaat met het berichtenverkeer. In het ene geval kunt u een bakje koffie gaan drinken, in het andere geval is wellicht (snel) actie vereist.

*) Mock-up (in ontwikkeling)

Het dashboard geeft u inzicht in een drietal aspecten van zowel de koppelingen als de berichten:

Gegarandeerde support

Als de integratie laag en de verwerking van de berichten voor uw bedrijfsvoering essentieel zijn dan adviseren wij u één van de twee “Gegarandeerde support” opties. In het geval zich incidenten voordoen, bent u zo snel mogelijk geholpen. Waar vroeger beheer grotendeels intern werd gedaan zien we nu dat het beheer grotendeels extern door een partij met specifieke domein kennis wordt gedaan. Een SLA is gericht op het garanderen van de uptime en het oplossen van incidenten, de SO is gericht op periodiek beheer, onderhoud en ondersteuning.

Service Level Agreement

Binnen een afgesproken time-window en response-level bent u gegarandeerd van de beschikbaarheid van 1 van onze IT professionals als zich incidenten voordoen.

Support Overeenkomst

Middels een vast aantal uren per periode besteedt u het beheer van uw integratie omgeving aan ons uit. De beschikbare tijd kan benut worden voor bug-solving, monitoring, onderhoud en kleine wensen.

De voordelen:

Planbare support

Als de koppelingen niet bedrijfskritisch zijn of als er nog steeds doorgewerkt kan worden indien er een kinkje in de kabel is kunt u prima uit de voeten met één van onze “Planbare support” opties. Hierbij worden incidentele bugs/errors naar beste eer en geweten voor u opgepakt en opgelost (afhankelijk van de beschikbare ruimte in de planning). Daarnaast kunt u deze uren ook besteden aan gepland onderhoud en het realiseren van nieuwe wensen/functionaliteit.

Staffelcontract

Hiermee neemt u tegen een aflopend tarief per staffel uren af, deze uren kunt u inzetten voor diverse werkzaamheden. De verrekening vindt achteraf plaats op basis van de dan geldende staffel/tarief.

Strippenkaart

U koopt vooraf uren in tegen een gereduceerd tarief die u kunt inzetten wanneer u wilt en waarvoor u wilt.

De voordelen: