SLA – Service Level Agreement

Na afronding (implementatie) van een ESB project ontstaat er een beheersituatie, deze situatie kan qua vorm op verschillende manieren ingevuld worden.

Hiervoor kan bijvoorbeeld een “Service Level Agreement” afgesloten kan worden voor het beheer, onderhoud en verdere uitbouw van de ESB.  Daarnaast kunnen diverse zaken (bv. versiebeheer en monitoring) onder de noemer beheer geschaard worden.

 Er zijn diverse beheer vormen denkbaar:

 Ook inhoudelijk zijn er diverse smaken:

Bij het opzetten van een SLA spelen facetten als kennisoverdracht, inrichten schaduwomgeving, response-tijd, prestatienormen en kwaliteitseisen een rol. Wij maken met u een afweging van de gewenste condities en hoe zwaar de facetten wegen. Op basis hiervan doen wij u een op maat gesneden aanbieding.

Om tot, wederzijds, heldere afspraken te komen nemen wij de volgende wensen en punten in overweging:

Kennisniveau          Kennisoverdracht

Schaduwomgeving          Prestatie eisen

Bereikbaarheid          Response-tijd          Beveiliging

Aantal;

Calls          Gebruikers          Werkplekken          Koppelingen