Wat is Master Data Management (MDM)?

 Data inhoud versus data format

Correcte data, consistente data en centrale data, dit zijn de drie pijlers die het belang van MDM onderbouwen. Master Data is de belangrijkste data, de stamdata, van uw bedrijf. Waar het bij CDM vooral gaat over de technische aspecten van de data qua format, schema en referenties, gaat het bij MDM om de inhoudelijke correctheid van de data (entiteiten) en het gecentraliseerd vastleggen hiervan.

 De definitie conform Gartner

Wat willen we bereiken met MDM?

Er is een verschil tussen weten waar en in welk format data aanwezig is binnen het applicatie landschap ( CDM ) of het hebben van de absoluut correcte definitie van een relatie of artikel. Het doel van MDM is het creëren van een gecentraliseerde dataset waarin de absolute waarheid van een entiteit vastgelegd is. Dit is vaak gekoppeld aan aspecten als data-hiërarchie, rule-sets en data-distributie. Deze MDM database dient dan als referentie voor transacties en mutaties in alle aangesloten applicaties. Zodoende wordt correcte en consistente data gewaarborgd.

Wat is Master Data Management?

MDM geeft controle over de inhoud en definitie van stamgegevens, resulterend in consistent gebruik van accurate en up-to-date gegevens van essentiële bedrijfsentiteiten, binnen het gehele applicatie landschap (conform DMBOK). Goede tooling en discipline zijn voorwaarden om dit succesvol te realiseren. Een gedegen Data-Quality strategie kan hiervoor een goede basis leggen. MDM helpt om een 360 graden overzicht te verkrijgen van stamdata en bedrijfsinformatie. Deze gegevens kunnen als basis dienen voor beter gefundeerde strategische beslissingen en correcte rapportages.

“DMBOK = Data Management Body of Knowledge”.

Shortlist met diverse facetten van MDM:

 De voordelen van Master Data Management:

 Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wilt u met ons eens brainstormen over wat MDM voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van vrijblijvend advies.