Wat doet een Common Data Model (CDM)?

 Het belang van heldere data:

Het CDM is een centrale plek in het IT landschap waar de dataschema’s van alle aangesloten systemen vastgelegd zijn. Via het CDM kan de ESB, gegevens qua data-schema en format, controleren en transformeren.

Waar een ESB de wirwar van 1:1 koppelingen elimineert, gaat het bij het CDM over de data-schema’s van de individuele applicaties. In de pré ESB era maakten we specifieke import-export routines binnen de applicaties die zorgdroegen voor mapping, formattering en transformaties. Bij de introductie van een ESB is dat naar een hoger niveau getild, waarbij we buiten de applicaties om het data-schema checken, de data mappen, valideren en transformeren.

 De definitie conform Forrester:

Een Common Data Model is een cumulatief model van de definities, samenhang en structuur van informatie, die verwijst naar databronnen binnen een gedefinieerde context (landschap), voor communicatie tussen een set van applicaties en/of partijen”.

De strekking van de definitie:

Verschillende interpretaties van CDM:

Echter er is de theorie en er is de praktijk, ofwel er zijn meerdere interpretaties van de afkorting CDM:

Hierbij blijft de ene variant dichterbij de oorspronkelijke definitie dan de andere. Dit kan uiteenlopen van het letterlijk overnemen/combineren van alle aangesloten data-schema’s tot het definiëren/toevoegen van een eigen/custom (fictief) data-schema.

De strekking van al deze varianten is echter gelijk:

Het is essentieel om een CDM te creëren welke een samenvoeging is van alle aanwezige individuele data-schema’s! Zodoende kan de ESB fungeren als een vertaler die het data-format van de ene applicatie naar het data-format van de andere applicatie transformeert. De intelligentie zit dan gebundeld in de ESB/CDM waardoor alle data routing en transformering gecentraliseerd is!

De doelstelling van het CDM is: de impact van “Enterprise Application Integration” te verminderen en te standaardiseren. Het CDM fungeert als een centraal ijkpunt voor data-formats/schema’s maar kan ook gebruikt worden om enige standaardisering in de berichten en content af te dwingen.

EAI = een term die gebruikt wordt om technologie aan te duiden die bedoeld is om verschillende bedrijfsapplicaties te laten samenwerken (middleware)”.

Eén vreemde eend in de bijt!

Namelijk het “Corporate Data Model”. Normaal gesproken is het CDM een letterlijke opeenstapeling van de data-schema’s van de aangesloten systemen. Het kan echter zo zijn dat de overkoepelende bedrijfsvisie op de eigen data afwijkend is van de aangesloten systemen. Het is dan mogelijk om een eigen (fictief) data-schema te creëren binnen het CDM, waarin de definitie van entiteiten vastgelegd zijn zoals u vindt dat ze moeten zijn. Dit kan dan als referentie dienen voor mappings en transformaties. Kanttekening: hier doelen we niet op Master Data (MDM) wat zowel over de definitie als de letterlijke inhoud van de data gaat. Bij een CDM hebben we het alleen over de samenhang en structuur van de data!

 De voordelen van een CDM zijn:

 Meer weten over Common Data Model?

Onze dataspecialisten kunnen u adviseren in woord en daad bij het definiëren en opbouwen van een CDM. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek.