Wat is een common data model (CDM) en waarom is het belangrijk?

Via het CDM kan de data die over de ESB gaat, qua data-schema, gecontroleerd en getransformeerd worden.

Waar een ESB de wirwar van 1:1 koppelingen elimineert, gaat het bij het CDM over de data-schema’s van de individuele applicaties. In de pre ESB era maakten we specifieke import-export routines binnen de applicaties die zorgdroegen voor mapping, transformaties, etc. Na de introductie van de ESB hebben we dat naar een hoger niveau getild, waarbij we buiten de applicaties om de data mappen, valideren en transformeren.

De definitie conform Forrester:

De strekking van deze definitie;

Nu is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie en deze definitie kan dan ook gekneed/vertaald worden naar de eigen situatie, ofwel . . . controleert de data jou of controleer jij de data? Neem de vrijheid om je eigen data model te definiëren zodat je zelf de controle hebt over het dataschema en het gedrag hiervan. Het CDM is de eenduidige waarheid binnen het gehele applicatie landschap, applicaties conformeren zich aan het CDM en niet andersom!

Er zijn verschillende interpretaties van CDM;

Kort gezegd omvat het CDM de definities voor de communicatie tussen verschillende data-schema’s. Het is essentieel om een data-model te creëren welke een samenvoeging is van alle individuele data-schema’s. Daarnaast kan de ESB fungeren als een vertaler waarbinnen het data-format van de ene applicatie naar het data-format van de andere applicatie. De intelligentie zit dan verwerkt in de ESB/CDM waardoor alle data routing en transformering gecentraliseerd is.

Het CDM is bedoeld om de impact van Enterprise Application Integration te verminderen en te standaardiseren. Het CDM fungeert als een centraal ijkpunt voor data-formats/schema’s maar kan ook gebruikt worden om enige standaardisering in de berichten en content aan te brengen.

De voordelen van een CDM zijn:

Meer weten over Common Data Model?

Onze dataspecialisten kunnen u adviseren in woord en daad bij het definiëren en opbouwen van een CDM. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek.