Data Quality

Datakwaliteit in Business Intelligence

Data Quality (DQ), ofwel datakwaliteit, is een veelgebruikte term in business-process & intelligence trajecten. In elk project komen op een bepaald moment wel enige data-issues boven. Deze worden soms snel verholpen, maar het kan ook voorkomen dat deze issues langer spelen. Indien dit laatste het geval is, vormt dit een ernstige bedreiging voor de betrouwbaarheid en het succes van het systeem. Immers, een automatiseringssysteem dat onduidelijke, incomplete, onbetrouwbare of foutieve informatie levert is eigenlijk onbruikbaar.

Data quality: data steward en MDM

Het algemene beeld van datakwaliteit

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij business-process projecten heeft wel een bepaalde voorstelling van het begrip data quality. Vaak is dit een vrij technische voorstelling: bronsystemen bevatten foute gegevens, die moeten worden opgeschoond. Omdat het vaak om grote dataverzamelingen gaat, is het verbeteren van de fouten al snel een flinke klus, dus verwacht men hiervoor vanuit de business vaak een technische oplossing van de IT afdeling. Er zijn verschillende tools voorhanden die data issues detecteren, rapporteren en soms ook opschonen. Met z.g. Data Profiling tools is het mogelijk een dataprofiel te maken van een databron. Met dit profiel wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van een bron. Met Data Cleansing tools kan men data ontdoen van vervuiling. Verder zijn er de z.g. DQM tools, voor het ondersteunen van een Data Quality Management Proces. Hierover volgt later meer.

Wat is data quality echt?

Een betere definitie van datakwaliteit is de volgende: “datakwaliteit is de mate waarin data geschikt is voor het doel waarvoor ze gebruikt wordt”. In het geval van business intelligence, betekent dit dus dat de data geschikt moet zijn als informatiebron voor het operationele, tactische en strategische beslissingsproces. Dit betekent meer dan: er mogen geen fouten in zitten. Theoretisch zou het zelfs kunnen betekenen dat de data wel fouten mag bevatten. Indien men weet dat een databron 95% correcte data bevat, kan men besluiten dat dit voldoende is om op basis van deze gegevens bepaalde conclusies te trekken.

Data Quality: repliseren en ETL

Aspecten die de datakwaliteit bepalen

Zoals gezegd gaat het bij datakwaliteit om meer dan de aanwezigheid van fouten. Hier volgt een aantal aspecten, die de datakwaliteit (mate van geschiktheid voor een bepaald doel) kunnen bepalen. Als startpunt meten en monitoren we de datakwaliteit om een goed inzicht in de actuele situatie te verkrijgen. Vervolgens kijken we naar onderstaande aspecten in relatie tot de data die voorhanden is:

Tijdigheid – Dit is de mate waarin data op tijd aanwezig is. Bijvoorbeeld: In een datawarehouse omgeving, waarin de gefactureerde omzet elke nacht wordt geladen, moet deze data elke morgen volledig beschikbaar zijn.

Volledigheid – Dit geeft aan dat de volledige verwachte dataset aanwezig moet zijn. Bij consolideren van data uit verschillende bronnen, kan dit wel eens een uitdaging zijn.

Accuraatheid – Dit geeft aan in hoeverre de data de werkelijkheid weergeeft.

Consistentheid – Consistentheid heeft ermee te maken dat door het hele systeem dezelfde coderingen en verwijzingen gebruikt worden.

Begrijpbaarheid – Dit is een veelvoorkomende vorm van slechte datakwaliteit, die vreemd genoeg slechts weinig aandacht krijgt. Soms zijn de gehanteerde definities, die in een rapportagesysteem gebruikt worden, zo omslachtig of ingewikkeld dat niemand echt begrijpt wat het getal precies inhoud. In zo’n geval kan het een goed idee zijn om deze definities te herzien, omdat het lastig is om beslissingen te nemen op basis van cijfers die men niet begrijpt. Het kan ook voorkomen dat de gehanteerde definities gewoon onbekend zijn, omdat er geen goede documentatie aanwezig is. Goede metadata is dan ook een vereiste voor goede datakwaliteit.

Uniekheid – Uniekheid wil zeggen dat elke entiteit uit de werkelijkheid ook slechts als één record voorkomt in de database. Het kan bijvoorbeeld in de praktijk wel voorkomen dat klanten meerdere malen in een bron database voorkomen. Dit kan diverse oorzaken hebben, zoals integratie van meerdere bronnen, het dubbel invoeren door bijvoorbeeld verkeerd gespelde namen, etc.

Data quality verbeteren met behulp van een van onze specialisten

Voor het verbeteren van datakwaliteit is altijd een gedegen samenwerking tussen de business en de IT afdeling vereist. Het is zeker niet een puur technische aangelegenheid. Wel kunnen onze datakwaliteit specialisten en bepaalde tools helpen om fouten te detecteren, of om het proces te ondersteunen waarin een de datakwaliteit wordt verbeterd. Commitment vanuit de business is in ieder geval een vereiste voor het oplossen van dataproblemen. Om dit commitment te verkrijgen is het belangrijk dat men beseft wat datakwaliteit precies inhoudt.

Het proces waarmee datakwaliteitsproblemen structureel aangepakt worden, staat bekend onder de naam Data Quality Management. Wilt u dit structureel inbedden in uw dagelijkse IT-omgeving? Dan is MDM (Master Data Management) de oplossing om over het hele IT-landschap heen correcte en consistente data te realiseren.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Herkent u zich in één of meerdere van de voorgaande aspecten, onze dataspecialisten helpen u graag om het proces in te richten om uw data op orde te krijgen. Wilt u weten wat voor u kunnen betekenen op het gebied van data solutions? Neem dan contact met ons. Wij voorzien u van vrijblijvend advies.

 


FAQ’s:

Wat is Data Quality?

Kijken we van oudsher vaak met een technische blik naar het data-format en de data-flow, bij data quality kijken we daadwerkelijk naar de inhoud van de data en of deze correct en consistent is.

 

Wie is verantwoordelijk voor Data Quality?

Dit is duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij zowel ICT als de Business een rol spelen, je zou kunnen zeggen dat ICT het proces initieert en faciliteert maar dat de Business de data beoordeelt en valideert.

 

Wat is de doelstelling van Data Quality?

Data quality is gericht op het hebben van uniforme, unieke, correcte en consistente data over het gehele applicatie landschap heen, zodoende hebben mens en applicatie altijd de juiste en dezelfde gegevens voor ogen.

 

Vul onderstaand formulier in en u ontvangt de whitepaper ‘Applicatie integratie’ binnen een paar minuten in uw mailbox!

Whitepaper - DQ MDM