Progaia IT Solutions richt zich in specifieke gevallen op het vinden van kandidaten voor moeilijk invulbare IT vacatures. Als de goede kandidaat voor een vacature niet gevonden kan worden dan heeft Progaia de expertise om een kandidaat voor u te zoeken, selecteren en op te leiden. Dit gebeurt op detavast basis, in overleg met de opdrachtgever. De kandidaat komt initieel in dienst bij Progaia en krijgt van ons zijn opleiding.

De Progaia (Progress) opleiding is een begeleide zelfstudie, waarbij de modules in overleg met de klant bepaald worden. Na het afronden van de opleiding wordt de kandidaat geplaatst bij de klant die hem, na een overeengekomen periode, in dienst neemt.

In de loop van de jaren heeft Progaia zo’n 200+ kandidaten succesvol geplaatst bij klanten.

Het traject dat doorlopen wordt voor het vinden van een geschikte kandidaat ziet er als volgt uit:

 • Zoeken kandidaat.
  • Dit is een continu proces waarvoor wij ongeveer 2 maanden reserveren.
 • Vaststellen profiel.
  • In overleg met de opdrachtgever wordt een profiel van de gewenste kandidaat opgesteld dat zoveel mogelijk aansluit bij uw bedrijfscultuur.
 • Uitdiepen achtergrond.
  • Er worden minimaal 2 gesprekken met de kandidaat gevoerd waarin zaken als opleiding, technische kennis, ambitie, bereidheid tot reizen binnen de opgegeven geografie en salariĆ«ring besproken worden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de persoonlijkheid van de kandidaat (hij/zij wordt uiteindelijk iemands collega).
 • Voorstellen kandidaat.
  • Na bovenstaande screening wordt de kandidaat voorgesteld aan de opdrachtgever waarbij naast het CV tevens een beschrijving van onze eigen bevindingen wordt toegevoegd.
 • Intake bij opdrachtgever.
  • Na een positieve feedback wordt kandidaat in persoon voorgesteld voor een interview bij uw organisatie. Progaia zal bij dit gesprek aanwezig zijn in een reflecterende rol.
 • Optioneel 2e gesprek.
  • Indien gewenst vindt een 2e gesprek plaats bij de opdrachtgever waarbij met andere personen binnen de organisatie wordt gesproken en accenten in het gesprek anders kunnen worden ingestoken. Van beide gesprekken wordt door Progaia terugkoppeling gegeven aan zowel kandidaat als opdrachtgever.
 • Pre-contract fase.
  • Na een wederzijds positieve terugkoppeling zullen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden besproken en vastgelegd.
 • Plaatsing bij de opdrachtgever.
  • De plaatsingsperiode bij een opdrachtgever bedraagt 1040 uur. Gedurende deze termijn hanteert Progaia IT Solutions een vast schema met betrekking tot het monitoren van de vorderingen van de kandidaat. Het voeren van evaluatiegesprekken door Progaia dient, naast het bewaken van het welzijn van de kandidaat, ook ter toetsing van de begeleiding van de opdrachtgever.
 • Dienstverband bij opdrachtgever.
  • Na afloop van deze periode treedt kandidaat zonder bijkomende kosten in dienst bij opdrachtgever. De condities waaronder dit plaatsvindt, zijn tussen werknemer en opdrachtgever vrij onderhandelbaar. Indien een der partijen dit wenst, kan Progaia IT Solutions dit begeleiden.