De Reym Groep

REYM is een waste-to-product organisatie. Ze zijn een innovatieve dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalstoffenmanagement. Met hun services geeft REYM gericht invulling aan de milieuzorg die wet en samenleving van hun klanten verlangen.

Bij REYM is Talend software geïmplementeerd als integratieplatform. Hierbij ligt het zwaartepunt op de Talend Enterprise Service Bus (ESB). De ESB wordt gebruikt om realtime interfaces te verzorgen tussen verschillende applicaties in de REYM infrastructuur. Hierbij worden zowel on-premise applicaties als cloudapplicaties met elkaar gekoppeld.

 Communicatie backoffice

Concrete voorbeelden van gerealiseerde koppelingen zijn:

In de toekomst zal nog meer functionaliteit van verschillende applicaties bij REYM via Talend worden ontsloten.

Website Reym