Outsourcing is een krachtig bedrijfsmiddel waarvan door veel ondernemingen gebruik wordt gemaakt.
Er zijn dan ook meerdere voordelen aan verbonden, bijvoorbeeld kostenbesparing, expertise en flexibele capaciteit.

Kostenbesparing

Directe besparingen worden bereikt door het verschil in salarissen, secundaire voorwaarden en operationele uitgaven tussen de meeste westerse landen en offshore-locaties zoals India en China. Daarnaast kan uw onderneming zich op haar kernactiviteit richten en de secundaire berdrijfsprocessen uitbesteden.

Expertise

Outsourcing biedt u de mogelijkheid om expertise op maat in te huren. In plaats van zelf een ICT ontwikkelafdeling in stand te houden, kunt u volstaan met een klein beheerteam. Tevens is de noodzaak om de laatste ICT ontwikkelingen te volgen kleiner, dit aspect wordt ingevuld en bijgehouden door de externe partner.

Flexibele capaciteit

Via outsourcing houdt u de regie over uw eigen doelstellingen, capaciteit en bezetting. U kunt zich volledig focussen op uw kernactiviteit(-en).
Incidentele pieken in de behoefte aan ICT ontwikkeling(-en) worden dan extern ingevuld.
U kunt uw wensen met ons bespreken en afhankelijk hiervan worden afspraken gemaakt over de omvang en de duur van de inzet.

SLA of Project

Wij bieden outsourcing faciliteiten aan voor zowel SLA’s als voor projecten.
In beide opties biedt outsourcing u het voordeel van de hierboven genoemde punten.

Progaia bemiddelt & coördineert

Via onze partner kunnen wij uw project onderbrengen bij een ontwikkelteam in Nepal of China waar afhankelijk van de omvang bijvoorbeeld 3, 10 of 30 ontwikkelaars aan het project werken. Intake, begeleiding, coördinatie en Q&A gebeurt vanuit Nederland.
Dit is schaalbaar aan de hand van de omvang en gewenste doorlooptijd van het project, daarnaast zijn deze ontwikkelaars up-to-date met de laatste ontwikkelingen en technieken.