Naast onze diensten biedt Progaia een product aan genaamd Glimpse. Dit is een ESB monitoring tool welke een toegevoegde waarde biedt op bestaande ESB omgevingen in de vorm van visualisering, beheer en het melden van uitzonderingen (fouten).

ACHTERGROND
In algemene zin is een Enterprise Service Bus (ESB) een technisch georiƫnteerde tool die het mogelijk maakt om informatie in de vorm van berichten uit te wisselen tussen systemen/services. Normaliter merkt een organisatie niet dat er een ESB actief is behalve wanneer er fouten optreden. Vaak is de functionaliteit ontwikkeld door een externe leverancier en is er weinig tot geen inhoudelijke kennis van het product binnen de organisatie. Dit resulteert in een sterke afhankelijkheid van de leverancier/kennispartner voor het goed functioneren van de ESB. Glimpse biedt een organisatie de kans om in control te zijn van haar eigen ESB oplossing en vermindert de afhankelijkheid en kosten van een externe leverancier.

MEERWAARDE
Glimpse heeft als doelstelling om het functioneel beheer van een ESB omgeving minder tijdsintensief en minder kennisintensief te maken. Daarnaast biedt Glimpse de mogelijkheid om het beheer van de ESB omgeving binnen de eigen organisatie te houden:

 • Zonder kennis van de onderliggende techniek.
 • Zonder aanpassingen aan de ESB omgeving.
 • Zonder impact op de performance.

Glimpse biedt monitoring functionaliteit die inzicht geeft in het reilen en zeilen van uw ESB omgeving. Via een grafische interface krijgt u een weergave van de flow van de diverse berichten en maakt het inzichtelijk wat de omvang hiervan is qua aantal en data. Dit is een toegevoegde waarde voor iedere (bestaande) ESB omgeving.

SIGNALERING
Daarnaast signaleert Glimpse afwijkingen in de bericht flow. We noemen dit bewust niet fouten omdat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een bericht niet het verwachte traject aflegt (zie hieronder bij afwijkingen).

Glimpse bepaalt op basis van de berichten welke informatiestromen in de ESB aanwezig zijn, of de verstuurde berichten correct afgehandeld worden en stelt pro actief een beheerder op de hoogte van een mogelijke foutsituatie. Indien deze zich voordoen dan wordt hiervan melding gegeven d.m.v. een rapportage op het scherm of via sms/mail (toekomstig). Er hoeft dus niet periodiek gecheckt te worden of e.e.a. goed verloopt, Glimpse signaleert dit voor u en geeft u een alert.

FUNCTIONALITEIT
Om de prestaties van de ESB inzichtelijk te krijgen levert Glimpse standaard een aantal rapporten waaruit opgemaakt kan worden of en waar eventuele aandachtsgebieden binnen de ESB zijn.

Daarnaast biedt Glimpse de volgende functionaliteit:

 • Toont de routing / flow / berichttypen
 • Geeft inzicht in de hoeveelheid berichten / data
 • Signaleert afwijkingen, bijvoorbeeld:
  • nieuw berichttype
  • bericht volgt afwijkende flow
  • missende gegevens / bericht moet nog verrijkt worden
  • bericht komt niet op zijn bestemming aan
  • geeft alert bij afwijking(-en)

Neem contact met ons op voor meer info of een demo.