Progaia biedt kennis en kunde aan op het vlak van ESB technologie. Dit vertaalt zich in analyse, technologiekeuze, het opzetten van de architectuur, realisatie en implementatie hiervan. In de praktijk hebben wij ervaring met TIBCO, Talend en Sonic. Met deze producten hebben wij in de loop van de jaren een brede expertise opgebouwd.

logo

“Talend is cost-effective, easy to use, readily adaptable and extremely versatile. With the help of the graphical user interface we can easily and quickly link up a large number of source systems using the standard connectors”.
Rafael Herrera

TALEND

Talend: integreer big-data oplossingen zonder code te schrijven. Talend biedt 1 platform waarin alle data(-stroom) gerelateerde functionaliteit geïntegreerd is. De wereld wordt steeds meer met elkaar verbonden en de roep vanuit de business om snel op ontwikkelingen in te kunnen spelen wordt steeds groter. Dit zijn de pijlers onder de producten van Talend.

Talend Data Fabric: oplossingen voor big-data integratie, applicatie integratie, data management en MDM.
Gebaseerd op een open architectuur voor optimale flexibiliteit en om een antwoord te bieden aan uw integratie uitdaging. In een eenduidige ontwikkelomgeving kunnen onderstaande integratie facetten beheerd worden:

 • BIG DATA
 • DATA QUALITY
 • ESB (enterprise service bus)
 • DATA INTEGRATION
 • DATA MANAGEMENT

logo

“A little bit of the right information, just a little bit beforehand – whether it is a couple of seconds, minutes or hours – is more valuable than all of the information in the world six months later, . . . this is the two-second advantage”.
Vivek Ranadivé

TIBCO

TIBCO Software Inc. (NASDAQ: TIBX) is een aanbieder van infrastructuursoftware die bedrijven ter plaatse of in een cloudcomputing-omgeving kunnen gebruiken. Of het nu gaat om efficiënte verwerking van claims of transacties, cross-selling van producten op basis van het realtime gedrag van consumenten of het afwenden van een crisis voordat deze plaatsvindt, TIBCO biedt bedrijven de two-second advantage™: de mogelijkheid om de juiste informatie op het juiste moment vast te leggen en deze proactief te gebruiken om een voorsprong op de concurrentie te behalen. Meer dan 4000 klanten wereldwijd vertrouwen op TIBCO om informatie, beslissingen, processen en toepassingen in realtime te beheren.

Het TIBCO-platform biedt de unieke mogelijkheid om gebeurtenissen in realtime te verwerken, te begrijpen en erop te reageren. Dit zorgt voor een uitgebreid inzicht in trends en kansen en biedt de informatie en wendbaarheid om belangrijke gebeurtenissen onmiddellijk te herkennen en erop te reageren. Hierdoor kunnen kansen steeds sneller worden benut en kunnen risico’s worden afgewend.

TIBCO biedt een breed scala aan producten op het vlak van:

 • INTEGRATION
 • EVENT PROCESSING
 • ANALYTICS
 • CLOUD SOLUTIONS

logo

“The Sonic ESB product was designed to deliver value, not just meet expectations. To ensure you achieve your goals, we’ve institutionalized a set of unique commitments and deliverables that elevate this program”.
Scott Brighton

SONIC

Sonic maakt gebruik van de zogenaamde Enterprise Service Bus (ESB). Een ESB is een softwareconstructie die de communicatie tussen de afnemers van diensten (services) en aanbieders hiervan vereenvoudigt. Deze ESB fungeert als een distributiecentrum waar berichten naar worden verstuurd. Zo kan een bericht van applicatie één worden aangeleverd bestemd voor applicatie twee. Dit bericht wordt aan de ESB aangeboden die voor een gegarandeerde aflevering zorgt. Tussentijds kan het bericht worden verrijkt of getransformeerd in het gewenste formaat van de ontvangende applicatie.

Sonic behoort tot de categorie middleware. Middleware is een verzameling van programmatuur en afspraken die het mogelijk maakt om afzonderlijke applicaties met elkaar te koppelen en te laten praten.
Dit maakt de communicatie tussen aanbieders en afnemers van diensten mogelijk, de ESB fungeert als een distributiecentrum dat berichten verstuurt, ontvangt en evt. verrijkt. Aspecten als schaalbaarheid, load-balancing en asynchrone communicatie spelen hierbij een rol.

Sinds het op de markt brengen van Sonic ESB en DataXtend door Progress Software in 2005 hebben wij diverse grootschalige projecten hiermee afgerond. (zie ook onze business cases). Wij hebben ruime ervaring met Sonic ESB en Sonic MQ, van ontwikkelen tot productie en beheer met SDM (Sonic Deployment Manager). Daarnaast hebben wij hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning van de bouw, uitrol en monitoring van Sonic applicaties.

De Sonic Enterprise Service Bus biedt kort gezegd de volgende voordelen:

 • Inzetbaar “on-premise”, in een “private cloud”, of in de “public cloud”.
 • Overstijgt organisatie grenzen en integreert “remote sites”.
 • Continue informatievoorziening en “business services” wegens “zero-downtime”.
 • Geautomatiseerde uitrol, voor een snelle initiële inzet en het snel doorvoeren van wijzigingen.

scope
“Having an ESB solution for your business is a good thing but knowing what is happening on your system is also important. Glimpse gives you insight in the message flow and gives you an alert if something strange occurs”.
Mario de Jager

GLIMPSE

Progaia Glimpse is een ESB monitoring tool met als doelstelling om het functioneel beheer van een ESB omgeving minder tijdsintensief en minder kennisintensief te maken. Glimpse biedt monitoring functionaliteit die inzicht geeft in het reilen en zeilen van uw ESB omgeving. Via een grafische interface krijgt u een weergave van de flow van de diverse berichten en maakt het inzichtelijk wat de omvang hiervan is qua aantal en data. Dit is een toegevoegde waarde voor iedere (bestaande) ESB omgeving.

Daarnaast signaleert Glimpse afwijkingen in de bericht flow. We noemen dit bewust niet fouten omdat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een bericht niet het verwachte traject aflegt (zie hieronder). Indien zich afwijkingen voordoen wordt hiervan melding gegeven (via sms/mail).
Er hoeft dus niet periodiek gecheckt te worden of e.e.a. goed verloopt, Glimpse signaleert dit voor u en geeft u een alert.
Zie ook de specifieke Glimpse pagina.

De Glimpse ESB monitoring tool biedt de volgende functionaliteit:

 • Toont de routing / flow / berichttypen
 • Geeft inzicht in de hoeveelheid berichten / data
 • Signaleert afwijkingen, bijvoorbeeld:
  • nieuw berichttype
  • bericht volgt afwijkende flow
  • missende gegevens / bericht moet nog verrijkt worden
  • bericht komt niet op zijn bestemming aan
  • geeft alert bij afwijking(-en)