Na afronding (implementatie) van een ESB project ontstaat er een beheersituatie. Deze kan, qua vorm, op verschillende manieren ingevuld worden. Daarnaast kunnen er diverse zaken, qua inhoud, onder de noemer beheer geschaard worden. Zie hieronder voor beheer vormen en inhoud.

Beheer vormen

 • In eigen beheer; u draagt zelf zorg voor de benodigde kennis en capaciteit om uw ESB omgeving te beheren.
 • Service Level Agreement; u brengt het dagelijks beheer en onderhoud van uw ESB omgeving onder bij een externe partij met vooraf vastgelegde condities.
 • Externe partner; enigszins overlappend met een SLA echter de mate en inhoud van de gewenste inzet is flexibeler en is periodiek of op afroep basis.
 • Combinatie vorm; diverse combinaties van de hiervoor genoemde punten zijn mogelijk, zoals deels in eigen beheer en deels extern of een externe tweedelijns helpdesk, etc.

Beheer inhoud

 • Dagelijks beheer; sec het draaiende houden van de bestaande situatie.
 • Incidenten control; de invulling qua helpdesk en 1e, 2e en 3e-lijns ondersteuning.
 • Monitoring; meten is weten, hoeveel data en hoeveel berichten komen voorbij.
 • Uitbreiding bestaande functionaliteit; bijvoorbeeld het toevoegen of aanpassen van een koppeling.
 • Uitvoeren van updates; software versie/licentie beheer.

Bij het opzetten van een SLA spelen facetten als kennisoverdracht, inrichten schaduwomgeving, responsetijd, prestatienormen en kwaliteitseisen een rol. Wij maken met u een afweging van de gewenste condities en hoe zwaar de facetten wegen, op basis hiervan doen wij u een aanbieding.

In overleg kan Progaia de voor u op maat gesneden oplossing bieden.

Om tot, wederzijds, heldere afspraken te komen, nemen wij de volgende punten in overweging:

 • Functionaliteit
  • Gewenste functie/rol
  • Gewenste kennisniveau
  • Eventuele gebruikersondersteuning en opleiding
  • Kennisoverdracht
  • Eventueel inrichten schaduwomgeving
 • Prestatie eisen
  • Bereikbaarheid
  • Responsetijd
  • Probleemherstel
  • Beveiliging
  • Calamiteiten
 • Restricties
  • Te besteden tijd per periode
  • Aantal calls per periode
  • Aantal gebruikers/werkplekken/koppelingen
  • Hoe om te gaan met afwijkingen hierop
 • Geldigheid
  • Ingangs- en einddatum
  • Wijziging opties
  • Verlenging opties
  • Wederzijdse aansprakelijkheid
  • Overmacht situatie