Het communicatie- en applicatielandschap bestaat tegenwoordig uit vele facetten. Dit kunnen de interne communicatie en bedrijfsprocessen zijn OF de communicatie met derden in de marktketen OF de communicatie met externe/social media EN dan ook nog verspreid over verschillende platforms en technologieën.

Daarnaast hebben veel organisaties een historie opgebouwd met een IT landschap bestaande uit diverse applicaties die van origine geen onderlinge samenhang hebben. Om deze applicaties met elkaar te laten communiceren is een wirwar aan koppelingen ontstaan. Deze complexiteit kan uitmonden in het spreekwoordelijke “we zien door de bomen het bos niet meer”, . . . zoals in onderstaand schema.

scope

Hier biedt integratie de oplossing
Uw organisatie en de markt zijn continu in beweging en communicatie met andere partijen in de keten wordt steeds belangrijker. Om dit te faciliteren zijn heldere en flexibele communicatie lijnen gewenst, in beide gevallen biedt software integratie uitkomst. Via een ESB (Enterprise Service Bus) kunt u data/berichten ontvangen, versturen, verrijken en routeren binnen uw ICT landschap.

De ESB fungeert als een bezorgdienst die binnenkomende berichten op de goede plaats aflevert. Dit is schaalbaar qua hoeveelheid koppelingen, hoeveelheid berichten en omvang van de datastroom. Koppelingen worden niet 1:1 gelegd zoals in het voorgaande schema maar berichten worden 1:n via de ESB gerouteerd naar de gewenste locatie, . . . zoals in onderstaand schema.

scope

The Internet of Things
Nadat de spaghetti ontward is, realiseren we ons dat we niet alleen op de wereld zijn. Naast de interne en externe communicatie van uw organisatie spelen global data en social media in groeiende mate een rol. Kreten als “Big Data”, “Data Driven” en “Event Processing” zijn de sleutelwoorden voor de komende jaren, onderstaande aspecten spelen hierbij een rol:

  • Alles is met elkaar verbonden
  • Data verzamelen, analyseren en activeren
  • Definieer data gerelateerde events
  • Het goede event op het goede moment

In onderstaand schema zien we hoe uw organisatie architectuur, via een “Event Server” gekoppeld is aan “The Internet Of Things”. De event server fungeert als een poel waarbinnen alle data (global+social+business) geparkeerd wordt, hierop kunnen dan “Data Driven Events” worden gedefinieerd en uitgevoerd.

scope

Het combineren van global, social en business data met event processing biedt ongekende mogelijkheden.

Denk hier bijvoorbeeld aan het monitoren van de bezettingsgraad van een busdienst OF aan het reageren en profileren op social media OF het aansturen van uw bedrijfsprocessen via BPM (Business Process Management) OF het analyseren van uw omzet gerelateerd aan vraag/locatie/weer/etc. zodat op het goede moment de goede artikelen op voorraad zijn.

Progaia: “Er is geen organisatie hetzelfde en er is geen generieke oplossing voorhanden, . . . dit vereist maatwerk”.

Onze aanpak ziet er als volgt uit
[1] Diagnose: om een geslaagde integratie van applicaties te bereiken, beginnen we met het inventariseren van uw specifieke situatie. Geen enkele organisatie is immers hetzelfde en er bestaat dan ook geen eenduidige receptuur. De oplossing zal maatwerk vereisen.

Na de inventarisatie wordt in overleg met u bepaald welke applicaties voor integratie in aanmerking komen. Belangrijk hierbij is dat ook toekomstige wensen hierin worden meegenomen. Eén en ander wordt vastgelegd in een visiedocument, dat de basis vormt voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Technologische keuzes komen pas later aan de orde.

[2] Technologie keuze: in dit traject verkennen we met u de mogelijkheden om de in het visiedocument vastgelegde roadmap te vertalen naar concrete technologie. Wij maken de afweging welke leverancier voor u de beste oplossing biedt. Op de pagina ESB oplossingen introduceren wij een aantal technologie leveranciers met wie wij samenwerken.

[3] Proof of Concept: in deze fase ontwikkelen wij voor u een prototype waarbij u meteen de vertaling ziet in de vorm van een werkende oplossing. In overleg met u wordt een stukje (deel-)functionaliteit gekozen om als voorbeeld te dienen. Dit biedt een concreet inzicht in de toekomstige situatie en kan als leidraad dienen voor verdere keuzes.

[4] Resultaat: het creëren van een goede/flexibele software integratie oplossing die optimaal is voor de groei en bedrijfsvoering van uw organisatie. Zonder software integratie blijft uw organisatie tegen eerder genoemde probleemgebieden aanlopen. Openheid, flexibiliteit en communicatie met systemen van leveranciers, klanten, partners (in de marktketen) en andere vestigingen zijn onontbeerlijk.

Kortom; “Vergroot uw horizon en laat uw organisatie optimaal functioneren, . . . ga voor flexibiliteit en groei i.p.v. stilstand”.