U heeft als klant of partner veel geïnvesteerd om uw bedrijfsprocessen te vertalen naar actuele software. Deze applicaties zijn door de jaren aangepast aan de mogelijkheden van de technologie. Zo ontstonden medio tachtiger jaren character applicaties gevolgd door Client- Server GUI, ADM 1 en ADM2 versies. Deze applicaties draaien voornamelijk nog op locatie.

Met de komst van cloud computing ontstaat de wens om deze applicaties geschikt te maken voor het web. Het grootste obstakel hierbij is dat de user interface (logica), business logica en database access sterk met elkaar verweven zijn. In deze gevallen moet de architectuur van de applicatie drastisch worden aangepakt.

Het state aware principe wordt vervangen door een stateless architectuur die gebruikmaakt van AppServer, de user interface logica wordt gescheiden van de business logica en voor het gebruik van shared variabelen, functietoetsen, mandatory fields moeten nieuwe voorzieningen worden getroffen. Daarna moet de user interface opnieuw ontworpen worden in HTML5.

Het handmatig uitvoeren van bovenstaande vergt enorm veel tijd. Bij een productiviteit van 5 programma’s per dag kost het 10 manjaar om 10.000 programma’s te moderniseren. Niet iedere organisatie heeft de financiële armslag, kennis en capaciteit om hier een ontwikkelteam op in te zetten.

De Progaia oplossing

Progaia biedt samen met Javra Software een deels geautomatiseerde aanpak aan voor deze complexe problematiek.
Deze bestaat uit 3 fasen:

 • Discovery
 • Migratie
 • Modernisatie

Discovery fase

Hierbij wordt uw huidige applicatie in een deels geautomatiseerd proces beoordeeld en u ontvangt hierover uitgebreide rapportage. Deze behelst onder andere scope / omvang van de applicatie in aantallen .P .I en .W files.
Deze rapportage omvat;

 • Het aantal malen en waar programma onderdelen worden aangeroepen.
 • Het identificeren van “dode code”.
 • Het signaleren van aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij een migratie naar een web applicatie.

Met als doel een onderbouwde schatting van tijd benodigd voor het migreren van de applicatie af te geven.

Migratie fase

In deze fase wordt wederom in een geautomatiseerd proces uw huidige applicatie “ingelezen” in het Javra Platform waarbij out of the box vaak meer dan 60% van de schermen en code kan worden omgezet. In overleg met u maken we eerst een aantal keuzes hoe om te gaan met user interface, functietoetsen en andere zaken die uit de discovery fase zijn voortgekomen.

Modernisatie fase

In deze fase wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de gebruikers ervaring. Hieronder verstaan we zaken die de applicatie mooier en aantrekkelijker maken zoals Google Maps, een weather app of social media.

Resultaat

Na het doorlopen van de drie hiervoor genoemde fasen biedt het Javra Platform u de volgende voordelen;

 • Uw Progress applicatie is voorzien van een toekomst zekere architectuur.
 • Gebruikt de meest geaccepteerde user interface van dit moment en de komende jaren, namelijk HTML5.
 • Reductie van 60 – 70% sourcecode, dus minder onderhoudsinspanning.
 • Onmiddellijk de voordelen van de Javra IDE benutten waaronder:
  • Meertaligheid
  • Auditing
  • BPM
  • Menustructuur met uitgebreide autorisatie
  • Personaliseren van de schermen per gebruiker
  • Responsive Design
  • Zonder aanpassingen te draaien in elke browser (dus ook op Tablets en Smartphones)
  • Elastic search
  • E.t.c.

Vrijblijvende diagnose?

Wilt u een vrijblijvende afspraak bij u op locatie of bij ons op kantoor waarbij we gezamenlijk een modernisatiediagnose stellen?