De 1e stap; diagnose

Goede software integratie is een voorwaarde voor optimale bedrijfsvoering en de groei van uw organisatie. Zonder software integratie is er:

  • geen consistentie in vastlegging van gegevens
  • geen real-time management informatie
  • geen koppeling met systemen van leveranciers, klanten, partners in de marktketen en uw eventuele andere vestigingen

Kortom factoren die een organisatie beperken in haar functioneren op het hoogste niveau. Lees meer over software integratie op de volgende pagina’s:

Integratie scan

Om een geslaagde integratie van applicaties te bereiken, beginnen we met het inventariseren van de specifieke situatie bij de klant. Geen enkele organisatie is immers hetzelfde en er bestaat dan ook geen eenduidige receptuur. De oplossing zal maatwerk vereisen.

Na de inventarisatie wordt in overleg met de klant bepaald welke applicaties voor integratie in aanmerking komen. Belangrijk hierbij is dat ook toekomstige wensen hierin worden meegenomen. Eén en ander wordt vastgelegd in een visiedocument, dat de basis vormt voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Technologische keuzes komen pas later aan de orde.